รับรองแขก


วันที่ 22/09/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 22/09/2020 (12:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก