1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Introduction to basic pharmacokinetics Fate of drug in the body:


วันที่ 12/11/2020 (08:00) | ถึงวันที่ 12/11/2020 (10:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก