1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Biological and physiological consideration of drug kinetics


วันที่ 12/11/2020 (10:00) | ถึงวันที่ 12/11/2020 (12:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก