สอบแข่งขันนักวิชาการคอมพิวเตอร์


วันที่ 06/11/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 06/11/2020 (16:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก