1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การตอบคำถามหรือแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน นักศึกษาจับฉลากคำถามและแสดงวิสัยทัศน์ใน 30 วินาที


วันที่ 25/11/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 25/11/2020 (16:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก