1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 10 : อาการวิทยา อาการปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง อาการปวดที่พบบ่อย อาการทางผิวหนัง


วันที่ 19/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 19/02/2021 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก