ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


วันที่ 05/11/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 05/11/2020 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก