1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น 1.บทนำ ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา 2. เภสัชตำรับและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม


วันที่ 11/11/2020 (11:00) | ถึงวันที่ 11/11/2020 (12:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก