1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น 1.บทนำ ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา 2. เภสัชตำรับและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม


วันที่ 13/11/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 13/11/2020 (10:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก