1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1-แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว


วันที่ 10/11/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 10/11/2020 (12:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2


1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1

แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว


กลับไปหน้าหลัก