1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1-แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว


วันที่ 10/11/2020 (12:00) | ถึงวันที่ 10/11/2020 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3


\r\n 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1

\r\n

\r\n แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว

\r\n


กลับไปหน้าหลัก