1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ


วันที่ 24/11/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 24/11/2020 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3


1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 3  การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ

 


กลับไปหน้าหลัก