1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - Conference ครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการ 8-10) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)


วันที่ 23/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 23/02/2021 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3


Conference ครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการ 8-10)

(นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)


กลับไปหน้าหลัก