1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 10. Clinico-pathological conference II


วันที่ 04/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 04/02/2021 (16:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


\r\n 10. Clinico-pathological conference II:

\r\n

\r\n     Respiratory and Urinary systems

\r\n


กลับไปหน้าหลัก