1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 10. Clinico-pathological conference II


วันที่ 03/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 03/02/2021 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย


\r\n \\r\\n 10. Clinico-pathological conference II:

\r\n

\r\n \\r\\n

\r\n

\r\n \\r\\n     Respiratory and Urinary systems

\r\n

\r\n \\r\\n

\r\n


กลับไปหน้าหลัก