1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 14. พฤติกรรมขององค์กรธุรกิจด้านยา และผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพประชาชน


วันที่ 24/02/2021 (09:00) | ถึงวันที่ 24/02/2021 (12:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4


พฤติกรรมขององค์กรธุรกิจด้านยา และผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพประชาชน


กลับไปหน้าหลัก