1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :12. Mucoadhesive dosage form


วันที่ 03/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 03/02/2021 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n 12. Mucoadhesive dosage form

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n


กลับไปหน้าหลัก