ประชุมเตรียมความพร้อมการทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) ด้านการผลิตบัณฑิต


วันที่ 17/11/2020 (13:30) | ถึงวันที่ 17/11/2020 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก