ประชุมกรรมการคณะ วาระพิเศษ (รับรองผลการเรียน 1/2563)


วันที่ 12/11/2020 (12:00) | ถึงวันที่ 12/11/2020 (13:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ประชุมกรรมการคณะ วาระพิเศษ (รับรองผลการเรียน 1/2563)


กลับไปหน้าหลัก