พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 30/11/2020 (08:30) | ถึงวันที่ 30/11/2020 (12:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก