ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาตร์ ด้านวิจัย บริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์


วันที่ 30/11/2020 (09:30) | ถึงวันที่ 30/11/2020 (14:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก