ขอเชิญประชุม คกก.โครงการ P.A.S.S. ครั้งที่ 1/2564


วันที่ 04/02/2021 (09:00) | ถึงวันที่ 04/02/2021 (13:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก