ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน


วันที่ 05/02/2021 (14:30) | ถึงวันที่ 05/02/2021 (18:30)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2กลับไปหน้าหลัก