ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ งานประชุมวิชาการ UBPHAR2021 ครั้งที่ 1/2564


วันที่ 24/02/2021 (11:00) | ถึงวันที่ 24/02/2021 (13:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก