สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2


วันที่ 11/02/2021 (17:00) | ถึงวันที่ 11/02/2021 (20:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3


สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2

เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาในการนำเสนองาน กลุ่ม 8

(นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์พิบูลย์)


กลับไปหน้าหลัก