สอบชดเชย วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (นศ.ที่พ้นระยะกักตัว)


วันที่ 17/02/2021 (16:00) | ถึงวันที่ 17/02/2021 (18:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก