หารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี เพื่อรองรับการดำนเินงานสู่ EdPEx 300


วันที่ 23/02/2021 (09:30) | ถึงวันที่ 23/02/2021 (14:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก