สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์


วันที่ 09/03/2021 (14:00) | ถึงวันที่ 09/03/2021 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก