ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการเรียน ภาคภการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563)


วันที่ 22/03/2021 (15:30) | ถึงวันที่ 22/03/2021 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการเรียน ภาคภการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563)


กลับไปหน้าหลัก