ประชุมลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (รับรองผลการเรียน ภาคภการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563)


วันที่ 19/03/2021 (09:00) | ถึงวันที่ 19/03/2021 (10:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ประชุมลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (รับรองผลการเรียน ภาคภการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563)


กลับไปหน้าหลัก