เตรียมความพร้อมด้านวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม (ปี 5)


วันที่ 12/03/2021 (08:00) | ถึงวันที่ 12/03/2021 (13:00)


สถานที่ : ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก