กิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากร โครงการเวทีมีส่วนร่วม ประจำปี 2564


วันที่ 25/03/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 25/03/2021 (16:30)


สถานที่ : ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก