ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม


วันที่ 10/03/2021 (09:00) | ถึงวันที่ 10/03/2021 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2


ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม


กลับไปหน้าหลัก