รับรองแขกจาก คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี


วันที่ 18/03/2021 (09:00) | ถึงวันที่ 18/03/2021 (12:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก