ประชุมงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


วันที่ 31/03/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 31/03/2021 (15:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก