Category Archives: เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (KM-2563)

การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (KM-2563)

วันที่จัด                                      วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

สถานที่จัด                                  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม            21 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                               คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน 1  คน  (ผู้บรรยาย)  บุคลากรคณะเภสัชศาตร์  จำนวน  20 คน

ผู้บรรยาย                                   ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้จดบันทึก                                 นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

                                                   นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ให้แก่บุคลากรที่สนใจเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถนำทักษะเบื้องต้นไปใช้งานในเชิงสถิตขั้นสูงเพื่อประยุกต์การทำงานในอนาคตได้  โดยมีเนื้อหาในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังเอกสารแนบ

 

KM excel ขั้นสูง

ตัวอย่างแบบฝึกหัด excel ขั้นสูง

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น (KM-2563)

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น (KM-2563)

วันที่จัด                                   วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สถานที่จัด                              ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม        29 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                           คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน   1 คน  (ผู้บรรยาย)  บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จำนวน  28 คน

ผู้บรรยาย                                ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้จดบันทึก                              นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                             ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

                                               นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ให้แก่บุคลากรที่สนใจเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถนำทักษะเบื้องต้นไปใช้งานในเชิงสถิตขั้นสูงเพื่อประยุกต์การทำงานในอนาคตได้  โดยมีเนื้อหาในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังเอกสารแนบ

 

KM excel เบื้องต้น

แนะนำการแสดงเวลาปัจจุบันแบบเต็มจอ

แนะนำการแสดงเวลาปัจจุบันแบบเต็มจอ

เนื่องจากในระยะนี้มีการสอบ และในห้องประชุมใหญ่ๆ นักศึกษาจะมีปัญหาในการดูเวลา อาจารย์หลายท่านจึงทำการเปิดนาฬิกาในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงเวลาผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี

อันที่จริงเราสามารถหา web application ลักษณะนี้ จาก google ได้ทั่วไป แต่พอเอาเข้าจริงๆ ตัวผมเองก็เสียเวลาพอสมควรที่จะหานาฬิกาขนาดที่ใหญ่พอเพื่อใช้นำมาเสนอที่หน้าจอ ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเขียนยาก จึงทำออกมาแบบง่าย และปรับขนาดการแสดงผลให้พอเหมาะ ดังรูปตัวอย่าง

2018-04-24_14-12-10URL: http://www.phar.ubu.ac.th/nowtime.php

ชุดคำสั่งสั้นๆ สามารถ download ไปใช้ได้ครับ

{filelink=74}

ความรู้เบื้องต้น และการใช้งาน eduoam

ความรู้เบื้องต้น และการใช้งาน eduoam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้
โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)
eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน สำหรับในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand) โดยเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการ eduroam สำหรับประเทศไทย และเป็นผู้กำหนดนโยบายการใช้งานระดับประเทศ โดย eduraom ในประเทศไทยมีการให้บริการ eduroam เป็นครั้งแรก ในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ username และ password ที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ นำไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆที่ให้บริการ eduroam ได้เช่นกัน

รายชื่อสถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้ คลิกเพื่อเปิด

 

ข้อมูล eduroam ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://eduroam.ubu.ac.th

สำหรับ username คือ username เข้าอินเทอร์เน็ตของเราตามด้วย @ubu.ac.th ตัวอย่าง phxxxx@ubu.ac.th

2017-12-21_11-08-44

เครื่องที่ทดสอบเชื่อมต่อ เป็นเครื่อง PC ที่ใช้ windows 10 ซึ่งสามารถคลิกเลือกเครือข่าย enuroam  กรอก username และ password ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีครับ

วิธีสร้าง QR Code ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

วิธีสร้าง QR Code ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ณ ตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Smart phone มีบทบาทสำคัญต่อสังคม และการใช้ชีวิตของผู้คนทุกระดับ ดังนั้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญอย่างแน่นอน
สำหรับ QR Code (Quick Response Code) เป็นการเข้ารหัสด้วยภาพ ซึ่งสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์ ถอดรหัสออกมาเป็น Link URL ได้ ซึ่งสะดวกในการเข้าถึง URL ต่างๆได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตัวเอง
ในอินเทอร์เน็ตมีหลายเว็บไซต์ที่ให้บริการ สร้างรหัส QR Code ให้เราใช้ฟรีๆ เช่น https://www.the-qrcode-generator.com ทั้งนี้เราสามารถค้นหาเว็บอื่นที่มีบริการในลักษณ์นี้บน google โดยค้นหาคำว่า "qr code generator"

 

วิธีเข้าใช้งาน 

2017-11-29_9-51-48

  1. เข้าที่ URL  https://www.the-qrcode-generator.com
  2. พิมพ์ url ที่ต้องการสร้าง qr code
  3. save
  4. ตั้งชื่อ
  5. กด save

เพียงเท่านี้เราจะได้ไฟล์  QR Code มาใช้งานได้แล้วครับ2017-11-29_9-54-37

 

ขั้นตอนการตั้ง/แก้ไข password บน windows 8 – 10

ขั้นตอนการตั้ง/แก้ไข password บน windows 8 – 10

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

  1. เข้าที่ Control Panel ให้คลิกขวาที่ปุ่ม windows (ล่างซ้าย) แล้วเลือก Control Panel | กรณีที่เป็น windows 8.0 เรียกจาก Corner navigation (ใช้ Mouse วางที่มุมบนขวา หรือ ล่างขวา) แล้วเลือก Settings -> Control Panel.

2016-07-06_15-08-37
Read the rest of this entry

วิธีการ Download Video จาก Youtube มานำมาใช้ในการเรียนการสอน

วิธีการ Download Video จาก Youtube มานำมาใช้ในการเรียนการสอน

สวัสดีครับ เนื่องจากในระยะนี้มีอาจารย์ในคณะหลายท่านมีความต้องการในการ Download Clip Veideo จาก Youtbe เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน ผมจึงอยากเสนอวิธีการใช้งาน Add-ons ตัวหนึ่งของ Firefox ชื่อว่า Video DownloadHelper

Read the rest of this entry

การดาวน์โหลดเอกสารจาก web site คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

การดาวน์โหลดเอกสารจาก web site คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

การดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ สามารถเข้าใช้จากแถบเมนูหลักด้านบน (หมายเลข 1.) หรือจาก เมนูหมายเลข 2.

Read the rest of this entry

การใช้งานระบบปฏิทินกิจกรรมคณะและจองห้องประชุมออนไลน์

การใช้งานระบบปฏิทินกิจกรรมคณะและจองห้องประชุมออนไลน์

สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะแนะนำการใช้ระบบกรอกปฏิทินกิจกรรมคณะและการจองห้องประชุมแบบออนไลน์ เพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ โดยทั้ง 2 ระบบมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากจึงถูกนำมารวมกันเพื่อความสะดวกในการจัดการ ซึ่งตำแหน่งที่แสดงผลจะปรากฎดังรูปด้านล่างนี้ {filelink=34}

Read the rest of this entry

การแทรก logo คณะ แบบพื้นหลังโปร่งใสใน PowerPoint

การแทรก logo คณะ แบบพื้นหลังโปร่งใสใน PowerPoint

สวัสดีครับ เนื่องจากมีอาจารย์ในคณะของเราพบปัญหา การนำ logo คณะ มาแทรกใน power point ในกรณีที่พื้นหลังไม่เป็นสีขาว แล้วพื้นหลังไม่เข้ากัน ซึ่งออกมาไม่สวยงาม เพราะส่วนใหญ่การกำหนดพื้นหลังของภาพจะเป็นสีขาว หากไปตัดกับพื้นสีอื่นๆ ก็จะออกมาดังรูปครับ

Read the rest of this entry