Category Archives: เรื่องเล่าเก็บมาฝาก

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการทำงาน หรือประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ

ขั้นตอนการตั้ง/แก้ไข password บน windows 8 – 10

ขั้นตอนการตั้ง/แก้ไข password บน windows 8 – 10

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

  1. เข้าที่ Control Panel ให้คลิกขวาที่ปุ่ม windows (ล่างซ้าย) แล้วเลือก Control Panel | กรณีที่เป็น windows 8.0 เรียกจาก Corner navigation (ใช้ Mouse วางที่มุมบนขวา หรือ ล่างขวา) แล้วเลือก Settings -> Control Panel.

2016-07-06_15-08-37
Read the rest of this entry

บันทึกการให้บริการวิชาการ Journal club ทีมสหสาขา STEMI ครั้งที่ 2/2555 (17/05/2555)

บันทึกการให้บริการวิชาการ Journal club ทีมสหสาขา STEMI ครั้งที่ 2/2555 (17/05/2555)

บันทึกการให้บริการวิชาการ Journal club ทีมสหสาขา STEMI ครั้งที่ 2/2555 (17/05/2555)

 

ประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของ (ศคภท.) และการนำเสนอผลงาน “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)”

ประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของ (ศคภท.) และการนำเสนอผลงาน “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)”

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของ (ศคภท.)   และการนำเสนอผลงาน  “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)”  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการะนำเสนอแบบ Oral Presentation  ที่ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  ช่วงวันที่   17 – 18 มีนาคม 2554  ผมและบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีก 9 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) เรื่อง “องค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การทำงาน”

Read the rest of this entry