การเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล

การเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล

กรณีที่ต้องการเผยแพร่ไฟล์เอกสาร เพื่อเปิดให้บุคคลอื่นทำการ Download สามารถดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง {filelink=6} แบบฟอร์มการขอใช้บริการเผยแพร่ข่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง วิธีการ Login

1. เมื่อทำการ login แล้ว จะสามารถโพสบทความของเราได้ หากยังไม่ได้อยู่ใน  Site Admin ให้ทำการคลิก ที่แถบเครื่องมือดังภาพ

2.เลือกเมนู File Manager

3. คลิกที่ Add New เพื่อทำการเพิ่มไฟล์ดาวน์โหลด

4.  รายละเอียดการ Upload

คำอธิบายแต่ละส่วนจากภาพประกอบด้านบน

ส่วนที่ 1. ชื่อของไฟล์ จะปรากฎเมื่อบุคคลอื่น กด Download

ส่วนที่ 2. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ จะปรากฎเมื่อบุคคลอื่น กด Download เช่นกัน

ส่วนที่ 3. การตั้งรหัส จะปรากฎเมื่อบุคคลอื่่นกด Download  เพื่อให้ใส่รหัสผ่านและ ต้องตรงตามที่กำหนดไว้จึงจะสามารถดาว์นโหลดได้

ส่วนที่ 4. เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการ download ของบุคคล  ถ้ากำหนดเป็น All visitors คือสามารถ download ได้ทุกคน และถ้ากำหนดเป็น Member Only คือจะปรากฎเฉพาะสมาชิก(ในคณะ)

ส่วนที่ 5. เลือกไฟล์จากเครื่องเพื่อทำการ Upload ขึ้น server

ส่วนที่ 6. กดเมื่อพร้อมทำการ Upload

5. เมื่อ Upload เสร็จสิ้นแล้ว เราจะได้รับ Code เพื่อนำไปจัดวางตามตำแหน่งที่ต้องการในบทความ

Tip : วิธีการคัดลอก อาจจะใช้การทำแถบสี แล้วกด Ctrl+c หรือ ทำแถบสีแล้วคลิกขวา เลือก copy(คัดลอก)

6. แทรก code ในตำแหน่งที่ต้องการ ในส่วนของข้อความ

บทความที่เกี่ยวข้อง :  การโพสบทความ

Tip: สำหรับการลบไฟล์ Upload สามารถ ทำการลบได้ตามภาพ

One Response »