การติดตั้ง WordPress

การติดตั้ง WordPress

WordPress เป็น CMS ประเภท Blog ที่มีผู้นิยมใช้ในการสร้างบล็อกมากที่สุดในตอนนี้   ซึ่งมีระบบการจัดการที่ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน ‘ฟรี’ และง่ายสำหรับการสืบค้นจาก Google  สำหรับเว็บ “การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ก็เลือกใช้ WordPress มาประยุกต์ทำ เว็ป KM  ซึ่งท่านกำลังใช้งานอยู่ขณะนี้นี่เอง

คุณสามารถโหลดบทความในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ {filelink=23}

การติดตั้ง-ขั้นเตรียมการ

1. เครื่อง server หรือ เครื่อง Desktop ธรรมดาที่ติดตั้ง ระบบจำลอง web server  ทั้งนี้ผมได้แนะนำการติดตั้งและใช้งาน Xampp ซึ่งท่านสามารถกลับไปอ่านได้ที่  http://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=350

2. เปิดการทำงานของ Webserver และ database server ในกรณีที่ใช้ XAMPP เป็นตัวจำลอง server เมื่อเปิดตัว Control แล้วจะปรากฎดังภาพ

3. สร้างฐานข้อมูลสำหรับ WordPress ในกรณีที่ใช้ XAMPP จะมีเครื่องมือที่ใช้จัดการฐานข้อมูลชื่อ phpmyadmin เป็นโปรแกรม Client ยอดนิยมซึ่งสะดวกในการใช้งานมาก เริ่มด้วยการ คลิกที่  http://localhost/phpmyadmin/

เราสร้างฐานข้อมูลใหม่ ชื่อ “WordPress”

เลือกทำตั้งแต่กำหนดค่าตามภาพ 1 ถึง 4 จากนั้นฐานข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้นและปรากฎสถานะดังภาพ

เราจะได้ฐานข้อมูลว่างๆ ซึ่งไม่มีตารางใดๆ เพื่อใช้ในการติดตั้ง WordPress ในลำดับต่อไป

4. ชุดติดตั้ง wordpress สามารถ download ได้ที่ http://wordpress.org/download/ หรือ Link ที่ไฟล์ตรงๆ http://wordpress.org/latest.zip

การติดตั้ง-ขั้นจัดการไฟล์คัดลอก

หลังจากทำการขยายหรือแตกไฟล์ที่ดาว์นโหลดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคัดลอกทุกอย่างในโฟล์เดอร์ wordpress ไปไว้ที่ htdocs / หากใช้ Appserv เก็บไว้ที่ www/  ซึ่งผมขอเน้นการติดตั้งที่ sever จำลองโดยใช้ XAMPP บน Windows เป็นตัวอ้างอิงนะครับ จริงๆแล้วทำที่ไหนก็ไม่ต่างกันมาก แต่ขอให้ทำสำเร็จซักที่ก่อน แล้วต่อไปจะง่ายมากๆ

หาก  copy ไฟล์ต่างๆเข้าไปใน folder เป้าหมายจนเสร็จสิ้นแล้ว จะมีไฟล์และโฟล์เดอร์ปรากฎดังภาพครับ

การติด ตั้ง-ขั้นกำหนดค่า

จากนั้นเริ่มทำการติดตั้งได้เลยครับ คลิกที่นี่ >>   localhost/wp-admin/install.php

จะปรากฎตามภาพ และให้คลิกถัดไปเครื่องตามลูกศร สีแดง

ถัดไปครับ

เพิ่มเติมตามที่ได้วงไว้ กล่าวคือ username ของ mysql ที่ถูกติดตั้งโดย XAMPP ในส่วนของ Admin ใช้ root และ password เป็นค่าว่าง

ถ้าติดต่อฐานข้อมูลได้สำเร็จจะขึ้นข้อความดังภาพที่ปรากฎนะครับ กด Run the Install ต่อ เพื่อกำหนดค่าพื้นฐานของ WordPress ได้เลยครับ

กรอกข้อมูลให้ครบตามภาพนะครับ สำหรับ password ใส่แล้วกรุณาจำให้ได้นะครับ ^^

สำเร็จครับ WordPress พร้อมใช้งานแล้ว คลิก login เพื่อเริ่มใช้งานได้เลย

ใส่ username และ password ที่เราได้กำหนดกันเมื่อสักครู่นี้ครับ แล้วทำการ Log in เพื่อเข้าสู่โหลดผู้ดูแลระบบได้เลย

มาแล้วครับ หน้าตาของ wordpress ในส่วนของ Admin สำหรับการใช้งาน wordpress เบื้องต้น สามารถอ่านได้ในเว็ปตาม link นะครับ

http://www.phar.ubu.ac.th/km/?cat=26 และการปรับแต่ง wordpress จะขอกล่าวในลำดับถัดไป สวัสดีครับ

6 Responses »