การ Posts บทความ

การ Posts บทความ

วิธีการ Post บทความ ระบบการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง วิธีการ Login

1. เมื่อทำการ login แล้ว จะสามารถโพสบทความของเราได้ หากยังไม่ได้อยู่ใน  Site Admin ให้ทำการคลิก ที่แถบเครื่องมือดังภาพ

2. คลิกที่ Meu Post

3. คลิกที่ Add New

4. รายละเอียดในการโพส จะอธิบายทีละส่วนตามรูป (สามารถคลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่ได้)


คำอธิบาย

ส่วนที่ 1.  หัวข้อของบทความ

ส่วนที่ 2. เนื้อหาภายในบทความ (เทคนิคการใช้เครื่องมือ การแทรกรูปภาพ การใช้ More Tag)

ส่วนที่ 3. เรื่องย่อ (ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้)

ส่วนที่ 4. เป็นการใส่ URL ของ Blog อื่นที่ทำการอ้างอิง (ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trackback คลิก

ส่วนที่ 5. เป็นการกำหนด key พิเศษ ใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงค่าซ้ำๆ (ไม่จำเป็นต้องใส่)

ส่วนที่ 6. เป็นการเพิ่ม Tag ให้บทความ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tag คลิก

ส่วนที่ 7. กำหนด Categories ของบทความ (สามารถเลือกได้หลายกลุ่ม ในกรณีเนื้อหาเกี่ยวข้องหลายกลุ่ม)

ส่วนที่ 8. แสดง Preview เบื้องต้น

ส่วนที่ 9. เป็นการแสดงบทความนี้ต่อสาธารณ(Pulbish)  เปลี่ยนจากสถานะเดิมคือ Draft (ร่าง)

เทคนิคการจัดตำแหน่งเครื่องมือ

User แต่ละคนสามารถกำหนดตำแหน่งของ เครื่องมือได้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้ Mouse จับที่ส่วนหัวของ เครื่องมือนั้นๆแล้วลากไปวาง ณ ตำแหน่งที่ต้องการได้ทันที ยกตัวอย่าง (ตามภาพ) เป็นการย้าย Click tags ลงมาล่าง Tags

การจัดการกับเนื้อหา

เครื่องมือในการจัดการเนื้อหาจะคล้ายกับการใช้งานแอพลิเคชั่นประมวลผลข้อความเช่น ms word ดังนั้นจะขออธิบายเฉพาะรายละเอียดที่ต่างออกไป


คลิกลูกศรดังรูปเพื่อแสดง Menu เพิ่มเติม จะได้ เครื่องมือดังรูป


การแทรกภาพในเนื้อหา

1. กดที่เครื่องมือดังรูป

2. คลิกที่ Select Files

3.  เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ upload

4. หลังจาก upload ไฟล์ได้แล้ว  จะปรากฎเมนูดังรูป

คำอธิบาย 1. ชื่อภาพ สามารถใส่ภาษาไทยได้ เมื่อผู้อ่านนำ mouse มาวาง จะแสดงตามชื่อที่ได้ตั้งไว้ในส่วนนี้

คำอธิบาย 2. ตำแหน่งที่วาง ซ้าย – กลาง – ขวา

คำอธิบาย 3.  ขนาดที่ต้องการแสดงในบทความ

คำอธิบาย 4. แทรกภาพลงในข้อความ

* อนึ่งไฟล์ที่เรา (หรือ user ท่านอื่น) upload ขึ้นไป เราสามารถหยิบมาใช้ได้เช่นกัน ดังรูป

คำอธิบาย 1. การ Upload ไฟล์ภาพจากเครื่องฯ

คำอธิบาย 2. การเรียกใช้ภาพจาก Link

คำอธิบาย 3. การรียกใช้ภาพจากภาพที่เราเคย Upload ขึ้น

คำอธิบาย 4. การเรียนใช้ภาพจาก User ทุกคน

* การเรียกใช้สื่ออื่นๆ เช่นภาพเคลื่อนไหว/เสียง ก็มีลักษณะคล้ายๆกัน

การ แบ่งหน้า หน้า เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะส่วนต้นของบทความที่บรรทัดแรก ในการแสดงหน้าแรกของ Blog

เครื่องมือที่ใช้  คือ Insert More tag วิธีการคือคลิก ที่ตำแหน่งดังภาพประกอบ

One Response »

  1. Pingback: การเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล - การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *