คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์

► ทรัพยากรที่ให้บริการ

1. เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ 

รายการเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ แยกตามปีพิมพ์ 

2. ตำราทางเภสัชศาสตร์ 

3. สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานการ  วิจัย 

ฐานข้อมูลสารนิพนธ์คณะเภสัชศาสตร์

 

4. หนังสืออ่านนอกเวลา

5. แหล่งข้อมูลออนไลน์ 

**สามารถเข้าใช้งานจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ VPN

5.1 ฐานข้อมูล UpToDate 

5.2 ฐานข้อมูล ACCESSMEDICINE

5.3 ค้นหา E-BOOK

5.4 รายชื่อฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ 

5.5 รายชื่อวารสารด้านเภสัชศาสตร์  

► บริการออนไลน์


บริการออนไลน์ต่างๆ เช่น การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นทรัพยากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย รายชื่อฐานข้อมูล การยืมต่อออนไลน์ การยืมระหว่างห้องสมุด ฯลฯ สามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ดังนี้ 

ระบบยืมต่อออนไลน์

สืบค้นหนังสือในห้องสมุด

 

แนะนำหนังสือใหม่

1. ห้องสมุดคณะ

2.​ หอสมุดกลาง 

   รายการหนังสือใหม่ 


► การใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์


วิธีการใช้ VPN จากนอกมหาวิทยาลัย 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์ 

แจ้งเวียนคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ  

 Uptodate anywhere ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลในการแนะนำและช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ให้เนื้อหาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง, รูปภาพและวิดีโอประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง Editor ได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง Smartphone หรือTablet ได้อีกทางหนึ่ง

Accessmedicine  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์เน้นทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น Pre-Clinic และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นคลินิค Clinic เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ นักวิจัย พยาบาล และนักสาธารณสุข สามารถสืบค้นได้ทั้งในรูปแบบของ หนังสือ  วีดีโอ การวินิจฉัยโรค และ มัลติมีเดียต่างๆ ในฐานข้อมูลเดียว

► รายการหนังสือ E-BOOK ที่คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ

 

Medicinal Chemistry Self Assessment https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=3115754
The Pharmacist's Guide to Antimicrobial Therapy and Stewardship https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4412575
Cannabis: Medical Aspects https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4787086
Patient Involvement in Health Technology Assessment https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4862040
Concepts in Pharmacogenomics https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4865011
Introduction to Acute and Ambulatory Care Pharmacy Practice https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4913433
Cannabinoids and Their Receptors https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4924518
Cannabinoid Pharmacology https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4981409
Compounding Sterile Preparations https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5116688
Pharmaceutics : The Design and Manufacture of Medicines https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5253018
Clinical Pharmacology https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5333102
Washington Manual® General Internal Medicine Consult https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5340674
Cannabis : A Clinician's Guide https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5353126
Biosimilars and Biologics : Implementation and Monitoring in a Health Care Setting https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5412768
Clinical Pharmacy and Therapeutics https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5493809
Advances in Diagnosis and Management of Cutaneous Adverse Drug Reactions : Current and Future Trends https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5560083
Basic Fundamentals of Drug Delivery https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5611126
The Science of Medical Cannabis https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5633721
Rang and Dale's Pharmacology E-Book https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5651288
Pharmaceutical Care in Digital Revolution https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5732702
Clinical Psychopharmacology : Principles and Practice https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5746126
Antibiotics : What Everyone Needs to Know® https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5752426

การเข้าใช้งานทำได้โดย

1. ไปที่  https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/ubon หรือ click ที่ link ของหนังสือด้านบน

2.  Sign in โดยใช้ username/password ที่ได้รับจากงานวิชาการ หรือติดต่อได้ที่ tuanthon.b@ubu.ac.th 

3. เข้าใช้งาน e-book

 
► รายการหนังสือ E-BOOK ที่มีในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชศาสตร์
 
 
 
2. ค้นหาโดยใช้คำค้น หรือ รหัส
 
3. หากต้องการ download PDF ให้กด PDF Full Text หรือplumx Full Download
 
4. นำไปอ่านหรือใช้งานตามลิขสิทธิ์ได้

 

ตัวอย่างหนังสือประกอบรายวิชา (Link รวมคลิกที่นี่)

รายวิชา รายชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ Language Full Record URL
การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา Drug-Induced Diseases: Prevention, Detection, and Management Tisdale, James E.
Miller, Douglas A.
Ed.: 3rd edition. Bethesda, MD : ASHP. 2018 English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1948175&site=ehost-live
การติดตามระดับยา Clinical Pharmacokinetics Murphy, John E.
American Society of Health-System Pharmacists
Ed.: 6th edition. Bethesda, MD : ASHP. 2017 English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1525753&site=ehost-live
เภสัชบำบัด HIV Pharmacotherapy 2018: The Pharmacist’s Role in Care and Treatment Schafer, Jason J.; American Society of Health-System Pharmacists; Cocohoba, Jennifer M.; Sherman, Elizabeth M.; Tseng, Alice L ASHP English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1635756&site=ehost-live
เภสัชบำบัด Fundamentals of Geriatric Pharmacotherapy Sleeper, Rebecca B.
Hutchison, Lisa C.
American Society of Health-System Pharmacists
ASHP English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=943115&site=ehost-live
เภสัชบำบัด Infectious Disease Pharmacotherapy Self Assessment Eiland, Lea S.
Ginsburg, Diane B.
American Society of Health-System Pharmacists
Bethesda, MD : ASHP. 2015 English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1043473&site=ehost-live

 

► หนังสือเข้าใหม่ ปีงบประมาณ 2562    


 

 

วัน - เวลาเปิดให้บริการ     


ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ (update!!!)

  • ช่วงเปิดภาคการศึกษา  : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
  •  (งดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำนักวิทยบริการ ติดตามได้ที่ www.oar.ubu.ac.th

► ประเมินความพึงพอใจหรือให้ข้อเสนอแนะ   


แบบประเมินความพึงพอใจ --> https://forms.gle/kYr2JZeHtvAW1nwB6

ข้อเสนอแนะการใช้บริการ หรือสอบถามการใช้งานฐานข้อมูล  -->  

 1. facebook fanage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : https://www.facebook.com/pharmubu/

 2. line official งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ :  https://lin.ee/l3NQaUc