คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายนเรศน์ กำลังดี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : naret.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353613