คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางนิธินันท์ สุยะลา

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
Email : nithinan.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353606