คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางธนาพา เชียงแสน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : tanapa.c@hotmail.com
เบอร์โทร : 045323612

นางวรรณา พุ่มพฤกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : wanna.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353620