คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : wuttipong.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353609