คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายวีระวุท กะชา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Email : weerawut.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353643


การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ (2002)ทุนวิจัยที่ได้รับ

2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินในสารสกัดพริกและเจลพริก, ทรงพร จึงมั่นคง, วีระวุท กะชา

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2012
นายวีระวุท กะชา

DEVELOPMENT OF pH INDICATOR STRIP FOR pH MEASURMENT OF WATER SAMPLEศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (18/10/2555)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นายวีระวุท กะชา

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เรียน นายวีระวุท กะชา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท