คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : wuttipong.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353609


การศึกษา

เกษตรศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (2001)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

วันที่ 24 กันยายน 2563

เรียน นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท