คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางธนาพา เชียงแสน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : tanapa.c@hotmail.com
เบอร์โทร : 045323612


การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี (2005)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางธนาพา เชียงแสน

วันที่ 21 มกราคม 2563

เรียน นางธนาพา เชียงแสน* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท