คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
ดร.จินตนา นภาพร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : jintana.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630EN
คุณวุฒิสาขาความเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


May 31st,2018


ติดต่อ ดร.จินตนา นภาพร

วันที่ 27 กันยายน 2563

เรียน ดร.จินตนา นภาพร* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท