คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email : noraset.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634EN
คุณวุฒิ


2001 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


  • การพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วย visual stuido .net
  • การพัฒนา web application ด้วย php และ mysql
  • การสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
  • ภาษาไทยบบระบบคอมพิวเตอร์
  • การควบความเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบอัตโนมัติ
  • การพัฒนาเกมส์ออนไลน์
  • การสร้างสื่อ

ubu wifi 1 logout  | ubu wifi 2 logout  | แสดงเวลาจอใหญ่]
ทุนวิจัยที่ได้รับ


2010 - 2013 ดร.จินตนา นภาพร, ดร.นรงค์ชัย ,นายนรเศรษฐ์ ทองคำ พัฒนาระบบจำแนกยาเม็ดและแค็บซูล องค์การอาหารและยา


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


March 5th,2019


ติดต่อ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ

วันที่ 21 มกราคม 2563

เรียน นายนรเศรษฐ์ ทองคำ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท